النجف

امامین_عسکریین , سامراء , امام_هادی , امام_عسکری , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , صلوات , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. ضریح مطهر و منور #امامین_عسکریین - شهر #سامراء حضرت #...
حدیث , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. هر شبی که به ملاقات رضا سر میشد خانهٔ جان من از عشق...
دلتنگ_امام_رضام , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
#دلتنگ_امام_رضام . در صحن شما اشک گداها را عشق در بین...
آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , مشهد , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. گاهی سلام از دور،گاهی بین آغوشش.. . نوع زیارت ها به...
یاموسی_بن_جعفر , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , امام_کاظم , کاظمین , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , islam , shia , karbala
. #یاموسی_بن_جعفر . هر گه كه نسیم از ره بغداد آید ما را...
یا_حسین , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. ✿﷽✿ دوســت دارے بہ بهشــت ازلے خیـره شـوے..!؟ عکــس...
آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. به  امیدی  به  سر کوی  تو  روی آوردیم . شهریارا !  به...
ماه_بنےهاشـم , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. ❁﷽❁ در ڪِلاس عاشقے عَباس غوغا مےڪند در دلِ هر عاشقے...
آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , توبه , شب_جمعه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. •شود آیا که درون حرمت گریه کنم• •شب جمعه ز غم محترمت...
آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. گاه و بی گاه آمدن، یا گاه گاهی آمدن . هیچکس نشنیده از...
یا_اباعبدالله_ع , بطلب_دلتنگم_اربابم️ , اللهم_ارزقنا_ڪربلا , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , شب_جمعه , صلوات , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , islam , shia , karbala
. ༻﷽༺ . #یا_اباعبدالله_ع . تا قلب من از غم تو ردّے دارد...
السلام_علیڪ_یاامام_رضا , یا_ضامن_آهو , امام_رئوف️ , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , پنجره_فولاد , ضامن_آهو , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , shia , karbala
. ❁﷽❁ #السلام_علیڪ_یاامام_رضا . پر زد دل من بہ صحن...
یا_امام_رضا , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. #یا_امام_رضا . آقا کبوتران حرم را نگاه کن هم یک نظر...
یا_امام_رضا , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. . #یا_امام_رضا . هر بار غصه در دل تنگم رسوب ڪرد برگشت...
آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , مشهد , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. ای ضامن نگاه پریشان آهوان هرچه بگویم از غم دلتنگی‌ام...
یااباعبدالله_ع , هزارجان_گرامےفداےتو_ارباب️ , حضرت_عشق , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , islam , shia , karbala
. ️ بین الحرمین الشریفین ️ ارسالی دوست عزیز @behnam....
اے_دین_و_دنیام_یاحسین️ , ڪرببلا_آرامش_منہ , سلطان_عشق , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , islam , shia , karbala
. ️ دیشب - بین الحرمین الشریفین ️ ارسالی دوست عزیز @...
یا_اباعبدالله_ع , بطلب_دلتنگم_اربابم️ , اللهم_ارزقنا_ڪربلا , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , islam , shia , karbala
. ༻﷽༺ #یا_اباعبدالله_ع ‌ تا قلب من از غم تو ردّے دارد...
آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , توبه , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , truth , islam , shia , karbala
. ایام عید است و منم خواهش عیدی دارم ... . یه زیارت...
حسینِ_فاطمه_باشد_رفیق_لازم_نیست , لا_رفیق_الّا_الحسین , لا_حبیب_الّا_الحسین , هیچ_عشقی_جز_حسین_نیست , آلبوم_شیعه , خدا , حسین , ياحسين , امام_حسین , ويبقى_الحسين , نجف , النجف , کربلا , كربلاء_المقدسة , بین_الحرمین , امام_رضا , شیعه , الشيعة , اسلام , الاسلام , مذهبی , امام , حرم , زیارت , روضه , صلوات , اللهم_عجل_لوليك_الفرج , god , shia , karbala
. به جز شما چو منی را،عتیق لازم نیست و دستِ زر شده را هم...

صفحه‌ها