. پاییــــز و غمِ هجـــرِ تو افـزون شده برگرد چون بـرگِ خـزان دیده دلم خون شده برگرد لیــــلای پریشــان شده در قـامت این باغ حـــالات رخم چون رخ مــجنون شده برگرد با ایـن همــه عـاشق ره عشـق تو نهان شد چشمان‌‌‌‌‌‌ تــــر از موی تو هامون شده برگرد خوابم که به چشــم آید و بر شـوق تو خیزد رویای سـرم کاین همـه گلگون شده برگرد سـوسـوی چـراغِ شــبِ تاریکـــِ وصـــالی گمـــراهی کویت همــــه قانون شده برگرد موسی شــدگان چوب و عصـا بر لـب رودند ای شـاه جهـــان دوره ی فرعـون شده برگرد با ایــن همه ظلـــم و ستـــم از آل امیه بیچارگی و هجرِ تو افـزون شده برگرد ای خـــال لبــت طــعنه به زیبایی یوسـف صد همچو زلیخــا به تو مدیون شده برگرد آقای غـــزلهای من ای حضرت مهدی (عج) هر واژه به شعــرم به تو مفتون شده برگرد . شاعر: حمیدرضا میرزایی . #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهم_عرفنی_حجتک #اللهم_ثبت_قلبی_علی_دینک #اللهم_انانشکوه_الیک_فقدنبینا . برای دریافت فایل با کیفیت این طرح به سایت منتظرگرافیک MNTZRGRAPYK.IR مراجعه کنید.(سایت فعلا درحال تعمیر است)
اللهم_عجل_لولیک_الفرج , اللهم_عرفنی_حجتک , اللهم_ثبت_قلبی_علی_دینک , اللهم_انانشکوه_الیک_فقدنبینا