. در خدمت محرومان . سرانجام انقلاب شکوه‏مند اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به رهبری رهبر عظیم ‏الشأن انقلاب، حضرت امام خمینی رحمه‏ الله و تلاش و مجاهدت مردم قهرمان ایران اسلامی به پیروزی رسید و وعده الهی مبنی بر حکومت محرومان و صالحان بر زمین، در قسمتی از این کره خاکی محقق شد. فلسفه وجودی این انقلاب که همانا رشد و ترقی ملت مسلمان بود، امام را واداشت که «جهاد سازندگی» را تأسیس کند تا به بهترین صورت به محرومان جامعه رسیدگی شود. با تأسیس جهاد سازندگی، شهید زین ‏الدین از جمله کسانی بود که به این ارگان انقلابی وارد شد و با توجه به روحیه انقلابی و خستگی‏ ناپذیری که داشت، به فعالیت عمرانی و خدمت‏رسانی به محرومان پرداخت. @shahid_zeinoddin . #زندگینامه #شهید_مهدی_زین_الدین
زندگینامه , شهید_مهدی_زین_الدین