‌ بیانات مهم رهبر انقلاب درباره #تفاوت_نگاه زن و مرد به یکدیگر ‌ ️ رهبر انقلاب: نوع نگاه زن به مرد با نگاه #مرد به #زن بطور طبیعی مختلف است، ایرادی هم ندارد. مرد به زن به صورت یک الگوی #زیبایی، الگوی #ظرافت، الگوی #حساسیت نگاه می‌کند، او را لطیف می‌بیند. اسلام هم همین را تأکید کرده: « المرأة ریحانه » یعنی زن گُل است و مرد به این چشم به او می‌نگرد. #محبت او را در این قالب ترسیم و مجسم می‌کند. ‌ مرد در چشم زن، مظهر #اعتماد، نقطه‌ی #اتکا و اعتماد است و محبت خودش را به او در این قالب ترسیم می‌کند. زن وقتی به مرد نگاه می‌کند، با همان چشم محبت و #عشق، او را در نقش یک تکیه گاه می‌بیند که می‌تواند از نیروهای جسمی و فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کند. ‌ مرد وقتی به زن نگاه می‌کند، به چشم مظهر اُنس و #آرامش می‌نگرد که می‌تواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطه‌ی اتکا در زمینه مسائل ظاهر زندگی است، زن هم به نوبه‌ی خود نقطه‌ی اتکا است برای مسائل روحی و معنوی زندگی. دریایی است از اُنس و محبت. ‌ اینها توانائیهای مرد و زن است. توانائی‌های روحی آنهاست. ۸۱/۶/۶ #خانواده_اسلامی ‌ زن، خانواده و سبک زندگی در نگاه رهبر انقلاب ️ @Khamenei_Reyhaneh
تفاوت_نگاه , مرد , زن , زیبایی، , ظرافت، , حساسیت , محبت , اعتماد، , اتکا , عشق، , آرامش , خانواده_اسلامی