. #دل های مردم گریزان است، به کسی روی٫ می آورند که خوشرویی کند. / نهج البلاغه، حکمت ۵۰ . #نهج_البلاغه #علی #حضرت_علی #خدا #خدانگاری #عشق #عاشق #عاشقانه #گرافیک #عکس_نوشته #پروفایل #عکس_پروفایل
دل , نهج_البلاغه , علی , حضرت_علی , خدا , خدانگاری , عشق , عاشق , عاشقانه , گرافیک , عکس_نوشته , پروفایل , عکس_پروفایل