. #وصیت_شهدا . بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل کنیم تا بلکه قدری از تکلیف خود را در شکر گزاری بجا آورده باشیم. #شهید_مهدی_باکری . #شهید_باکری ##باکری #مهدی_باکری #وصیتنامه_شهدا . #سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM . #امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية #Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #emamkhomeini #islamic_Revolution
وصیت_شهدا , شهید_مهدی_باکری , شهید_باکری , #باکری , مهدی_باکری , وصیتنامه_شهدا , سایت_جامع_امام_خمینی , امام_خميني , امام_خمینی , رهبر , ایران , إيران , شیعه , إسلام , خمینی , اسلام , قائد , خميني , شيعة , مرجعیت , مرجعیت , انقلاب , انقلاب_اسلامی , الثورة_الإسلامية , Iran , khomeini , imamkhomeini , islam , shia , emamkhomeini , islamic_Revolution