_ من امروز فهمیدم #پدر_موشکی_ایران مرحوم #هاشمی هستن!!!!! ممنون از آقای حسن روحانی. ● • روی قبرم بنویسید : اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کند. #شهید_طهرانی_مقدم ● #روحش_شاد . #شهید_طهرانی_مقدم #شهید_حسن_طهرانی_مقدم ●
پدر_موشکی_ایران , هاشمی , شهید_طهرانی_مقدم , روحش_شاد , شهید_طهرانی_مقدم , شهید_حسن_طهرانی_مقدم