ازم پرسید:تا حالا عاشق شدی؟؟ گفتم آره گفت چند بار؟گفتم یک بار گفت پس میدونی عشق اول هیچوقت از یاد نمیره؟ گفتم آره.مطمئنم. گفت چجوری باهاش آشنا شدی؟ گفتم از بچگی باهاش بزرگ شدم تا چشم باز کردم تا الان اونو دیدم. گفت:باهاش در ارتباطی؟؟؟ گفتم آره همیشه با همیم،بغض کردم که گفت بهش میرسی؟؟؟ اشکم سرازیر شد گفتم آره... گفت منم عاشقم خیلی میخواستمش زیبا بود ولی نرسیدیم. گفت خوشبحاله عشقت چقد خوشبخته که تو رو داره و اینقدر عاشقشی گفتم من خوشبخت ترم که اون عاشقمه. گفت حالا کی هست اسمش چیه؟خوشگله؟؟؟ گفتم مطمئنم از عشق تو خوشکلتره اسماش زیاده ولی من صداش میزنم خدااااا.... #خدا #عشق #انتظار #آینده #دنیا #آرامش #انسان #زندگی #امید #لطف #تنهایی #اعتقاد #نیاز #برکت #سلامتی #دعا
خدا , عشق , انتظار , آینده , دنیا , آرامش , انسان , زندگی , امید , لطف , تنهایی , اعتقاد , نیاز , برکت , سلامتی , دعا