#شب_جمعست_هوایت_نکنم_میمیرم من وصله ناجور به دامان توام از بسکه بدم ننگ غلامان توام اما تو زبسکه لطف داری با من بیش از همه شرمنده احسان توام #عالم_بمیره_برات_حسین #شب_زیارتی_ارباب_بی_کفن #مذبح_المقدس #المذبح_المقدس #گودال_قتلگاه #خیمه_گاه #مخیم #قتلگاه #شب_جمعه #لیلة_الجمعة #یا_فاطمه_الزهرا #یاصدیقة_الشهیده #بُنَئَ #قَتَلوک #ذَبَحوک #imamhussain #imamali #karbala #kerbala #muslem #islam #shia
شب_جمعست_هوایت_نکنم_میمیرم , عالم_بمیره_برات_حسین , شب_زیارتی_ارباب_بی_کفن , مذبح_المقدس , المذبح_المقدس , گودال_قتلگاه , خیمه_گاه , مخیم , قتلگاه , شب_جمعه , لیلة_الجمعة , یا_فاطمه_الزهرا , یاصدیقة_الشهیده , بُنَئَ , قَتَلوک , ذَبَحوک , imamhussain , imamali , karbala , kerbala , muslem , islam , shia