#شب_جمعست_هوایت_نکنم_میمیرم سبو که باده ندارد کسی نگرداند کسی که عشق نداند دگر نمی ماند تو را به کس نفروشم، توهم مرا مفروش که کس بهای تو و مُزد من نمیداند به اشک دیده نوشتم به سوی تو نامه چرا که نامه رسان اشک را نمیخواند ز روضه ات نگریزم که این حیات من است چنانکه ماهیِ دریا به آب می‌ماند ز یک مزار من و تو به حشر برخیزیم که وسعت حرمت را فقط خدا داند بیا و کشتن مارا به دست غیر مده بدان که تیغ بلایت مرا نرنجاند مریض عشق چه داند که کیست بر سر او ولی طبیب چو آید، سری بجنباند ز کاروان حقیقت جدا شدم در راه چنانکه یار ز دامن غبار افشاند #محمد_سهرابی #معنی_زنجانی #عالم_بمیره_برات_حسین #شب_زیارتی_ارباب_بی_کفن #مذبح_المقدس #المذبح_المقدس #گودال_قتلگاه #خیمه_گاه #مخیم #قتلگاه #شب_جمعه #لیلة_الجمعة #یا_فاطمه_الزهرا #یاصدیقة_الشهیده #بُنَئَ #قَتَلوک #ذَبَحوک #imamhussain #imamali #karbala #kerbala #muslem #islam #shia
شب_جمعست_هوایت_نکنم_میمیرم , محمد_سهرابی , معنی_زنجانی , عالم_بمیره_برات_حسین , شب_زیارتی_ارباب_بی_کفن , مذبح_المقدس , المذبح_المقدس , گودال_قتلگاه , خیمه_گاه , مخیم , قتلگاه , شب_جمعه , لیلة_الجمعة , یا_فاطمه_الزهرا , یاصدیقة_الشهیده , بُنَئَ , قَتَلوک , ذَبَحوک , imamhussain , imamali , karbala , kerbala , muslem , islam , shia