سَــــلام آقـــــا ‌ که الآن روبروتــــونم ‌ من ایستادم زیارت نامه میخونم ... ‌ حسین جانم ... حسین جانم ... ‌ ‌ ‌ #شب_جمعه_ای_گل_زهرا_کربلا_رفتی_یاد_ما_هم_باش ‌ @Ahaadis | احادیث
شب_جمعه_ای_گل_زهرا_کربلا_رفتی_یاد_ما_هم_باش