#دنیای_وارونه اگر در این دنیای وارونه، رسم مردانگی این است که سر بریدۀ مردان را در تشت طلا نهند و به روسپیان هدیه کنند ... بگذار اینچنین باشد. این دنیا و این سر ما.. ________________________________ نقاشی از حسن روح الامین @hassan.roholamin ________________________________ کانال شهید آوینی @aviny_quote #شهید #شهیدآوینی #مرتضی_آوینی #فتح_خون #آوینی #سیدمرتضی_آوینی #سید_مرتضی_آوینی #گنجینه_آسمانی #سید_شهیدان_اهل_قلم #سیدشهیدان_اهل_قلم #کوتاه_نوشت #کلام_ناب #جملات_قصار #تک_بیت #تک_مصراع #شاه_بیت #بیت_الغزل #روایت_فتح #شهید_آوینی
دنیای_وارونه , شهید , شهیدآوینی , مرتضی_آوینی , فتح_خون , آوینی , سیدمرتضی_آوینی , سید_مرتضی_آوینی , گنجینه_آسمانی , سید_شهیدان_اهل_قلم , سیدشهیدان_اهل_قلم , کوتاه_نوشت , کلام_ناب , جملات_قصار , تک_بیت , تک_مصراع , شاه_بیت , بیت_الغزل , روایت_فتح , شهید_آوینی