#وااااااای_خدا . #طرح_روز_دهم_محرم . . . تيغ را از سر رگهاي #گلو برداريد دست از كندن عمامه او برداريد . نيزه ها را نفشاريد ميان #دهنش اينقدر پا نـكـوبـيد مـيـان بـدنـش . پيكرش را به دم هروله مصلوب نكن زخم او را به كف چكمه لگد كوب نكن . گردنش را جهت مهره سر تا نكنيد نيزه ها را وسط حنجر او جا نكنيد . . . . يكي با نيزه اش #از پشت ميزد يكي با چكمه و با مُشت ميزد . خودم ديدم سنانِ دائمُ الخَمر حسينم را به قصد كشت ميزد . شاعر: رضا قرباني . . . . هر کس ز پدر کينه به دل داشت تو را زد یک پير نحيف نيزه نداشت با عصا زد . انقدر زد آخر که عصا شد دو،سه تکه راضی نشد و بر دهنت با کف پا زد . شاعر: سعید محسنی . . . . تصویر با کیفیت بالاتر در کانال موجوده(لینک در بیو) . دوستانتان را تگ کنید
وااااااای_خدا , طرح_روز_دهم_محرم , گلو , دهنش , از